Hotel de Grote L

Hotel de Grote L is een vrolijke jeugdfilm over de twaalfjarige Kos die samen met zijn zusjes probeert hun hotel in de duinen te redden als hun vader in het ziekenhuis belandt. De thematiek rond identiteit en coming of age is sprankelend en op een lichte toon verfilmd, met fantasie en humor. Kos snapt echt niets van meisjes en zij niets van hem. Ondertussen is hij wel hevig verliefd op Isabel, een meisje uit zijn klas, en probeert hij in de voetbalselectie te komen. Als de schuldeisers voor de deur staan, kan Kos het hotel alleen redden door mee te doen aan een Miss Beach-verkiezing. Maar of dat gaat lukken? Het scenario is van Sjoerd Kuyper, naar een idee van Ineke Houtman en Sjoerd Kuyper. Hotel de Grote L verscheen ook als jeugdboek van Sjoerd Kuyper.

Gratis lesmateriaal van Eye Educatie:

Leerkrachtenhandleiding met een toelichting op het lespakket en gesprekstips en kijktips, schermen voor het digibord met opdrachten en met werkbladen om te printen voor de leerlingen. Bij de les voor de film wordt de film behandeld rond het thema film en boek. In klassikale gesprekken en een creatieve opdracht komen zaken aan de orde als: het vertellen van een verhaal, acteren en het gebruik van voice-over. Bij de opdracht maken de leerlingen zelf in groepen een trailer. De les na de film is gericht op het inhoudelijke thema jongens, meisjes en identiteit. Met gesprekstips om de film na te bespreken en stellingen om de leerlingen in beweging te krijgen. Ook dit thema wordt vervolgens op een speelse, filmische manier behandeld door in de opdracht voor tweetallen in te gaan op de filmsmaak van jongens en meisjes.