Kappen!

Kappen! is de achtste verfilming van een succesvol boek van Carry Slee. De film gaat over de vriendschap tussen Sander, Chris en Maarten en hoe deze onder druk komt te staan als ze naar verschillende scholen gaan, nieuwe vrienden maken en verliefdheid in het spel komt. Maar Kappen! gaat ook over zwaardere thema's zoals groepsdruk en zinloos geweld. Het verhaal is spannend en realistisch verfilmd.

Sander heeft het de laatste tijd niet makkelijk. Hij is verliefd op zijn klasgenootje Indra, maar denkt dat zij een vriendje heeft. Andersom denkt zij dat hij al bezet is. Daarnaast gaan zijn beste vrienden, Chris en Maarten, steeds meer om met de losgeslagen Emiel. Sander probeert Emiel aardig te vinden om de vriendengroep in stand te houden, maar dit is moeilijk omdat Emiel nogal gewelddadig is. Wanneer Sander betrokken raakt bij zinloos geweld, moet hij alles op alles zetten om de waarheid boven tafel te krijgen. Ook als dit ten koste dreigt te gaan van zijn vriendschap met Indra.

Lesmateriaal
Bij de titel is gratis lesmateriaal beschikbaar: een leerkrachtenhandleiding met een toelichting op het lespakket en gesprekstips en kijktips, schermen voor het digibord met toegankelijke opdrachten en met werkbladen om te printen voor de leerlingen. De werkvormen zijn gevarieerd. De thema’s zijn boekverfilming en groepsdruk. De opdrachten bestaan uit de verfilming van de eerste pagina uit het boek voorbereiden middels een storyboard; of een fotoverhaal en zelf een kunstwerk maken rond groepsdruk en zinloos geweld.

Het lesmateriaal is flexibel te gebruiken. Afhankelijk van de beschikbare tijd voor en na het filmkijken, kun je kiezen uit afgebakende onderdelen of ze verdelen over meerdere lessen.

Bij de film zijn ook opdrachten te vinden in de lesmethode Avonturen in het donker. Laat de leerlingen bijvoorbeeld een opdracht doen over het thema ‘Personages, acteren en camera’, de opdrachten zijn prima te verbinden aan Kappen! Ga naar Avonturen in het donker .