Kikker en de vreemdeling

Niemand kent Rat, maar toch is hij al veroordeeld! Ofwel: onbekend maakt onbemind. Aan de hand van dit filmpje kunnen echt jonge kinderen (3-6) leren om na te denken over waarom ze vinden wat ze vinden, en of dat wel eerlijk is.

Lesmateriaal

Via de onderstaande link is een lesbrief beschikbaar die opgesteld is door uitgeverij Leopold. Het lesmateriaal laat kinderen naar zichzelf kijken en nadenken over wat anders zijn betekent.