Sing Song

Sing Song is een swingende, muzikale jeugdfilm over identiteit en herkomst en een kleurrijke ode aan Suriname. Het genre muziekfilm is bij uitstek geschikt om de serieuze thema’s toegankelijk te maken, niet alleen voor jongeren.
De zestienjarige Jasmine wordt uitgenodigd om mee te doen aan een zangwedstrijd in haar geboorteland Suriname. Gitarist Stijn gaat mee. Ze grijpt deze kans aan om in het geheim meer te weten te komen over haar moeder. Jasmijn heeft haar moeder niet meer gezien sinds ze als peuter met haar vader naar Nederland vertrok. Met de zoektocht werkt Jasmine zich in de nesten. Daarmee komt haar deelname aan de wedstrijd én haar vriendschap met Stijn op het spel te staan. Het spoor brengt haar naar het binnenland van Suriname. Daar hoopt ze te vinden waar ze altijd naar heeft verlangd.

Lesmateriaal
EYE biedt lesmateriaal voor groep 7 en 8 (PO) en voor klas 1 en 2 (VO): een leerkrachtenhandleiding met een toelichting op het lespakket en gesprekstips en kijktips, schermen voor het digibord met toegankelijke opdrachten en met werkbladen om te printen voor de leerlingen. De werkvormen zijn gevarieerd. Het lesmateriaal is flexibel te gebruiken. Afhankelijk van de beschikbare tijd voor en na het filmkijken, kun je kiezen uit afgebakende onderdelen of ze verdelen over meerdere lessen.
Muziek speelt in bijna iedere film een belangrijke rol, maar een muziekfilm of musical is een genre apart, in Sing Song doeltreffend gesitueerd rond een talentenjacht voor jongeren. Muziek speelt ook een belangrijke rol voor jongeren bij de ontwikkeling van de identiteit. Dit komt samen in het lesmateriaal bij de thema’s muziekfilm en identiteit/herkomst en de eigentijdse opdrachten.

Bij de film zijn ook opdrachten te vinden in de lesmethode Avonturen in het donker. Laat je leerlingen de opdracht Fotoverhaal doen uit het thema ‘Verhaal en montage’. Je vindt deze bij groep 7/8, maar hij is ook geschikt voor het voortgezet onderwijs klas 1 en 2. Deze opdracht sluit mooi aan bij Sing Song. Ga naar Avonturen in het donker .