The Insult

In The Insult raken een Libanese orthodox-christelijke automonteur en een bouwvakker van Palestijnse afkomst in een klein geschil. De automonteur en bouwvakker staan aan weerszijden van een diepe politieke, culturele en religieuze kloof waardoor hun persoonlijke conflict al snel escaleert tot een nationale rel. Deze film laat de verdeeldheid in Libanon op intigrerende wijze zien als gevolg van de Libanese burgeroorlog (1975-1990). 

In de klas

De film The Insult kan worden ingezet om een debat te openen over de de religieuze en politieke verdeeldheid in Libanon. Aan de hand hiervan kunnen de leerlingen reflecteren in groepsverband op de verschillende bevolkingsgroepen in Libanon t.o.v. de situatie in Nederland.